Publiskais iepirkums Latvija

OpenProcurements.com

Nesenie iepirkumi Latvija
2023-12-22    Supply of chlorine (SIA "Rīgas ūdens")
2023-11-13    Supply of chlorine (SIA "Rīgas ūdens")
2023-11-03    Construction Works for Stage 6 of Riga Airport Terminal Expansion (VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"")
2023-10-24    Ziemeļu stūra atkritumu apglabāšanas šūnas izbūves projekta izstrāde un būvniecība (SIA “Getliņi EKO”)
2023-10-24    Apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO investīciju modelis) nodrošināšana Ķekavas novadā (Ķekavas novada pašvaldība)
2023-10-24    Saimniecisko transportlīdzekļu iegāde ar servisa pakalpojumiem (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests)
2023-10-24    Elektroenerģijas iegāde (SIA “Rīgas 1.slimnīca”)
2023-10-24    Dobeles un Auces pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā 2024. gadā (Dobeles novada pašvaldība)
2023-10-24    Ūdenslīdēju aprīkojuma un to piederumu piegāde, remonts un apkope (uz trīs gadiem) (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
2023-10-24    Medikamentu piegāde 2024.gadam (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca")
2023-10-24    Papilddarbi objektā “Ražošanas ēkas būvniecība Rūpniecības ielā 1, Valmierā” (Valmieras novada pašvaldība)
2023-10-24    Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana (Izglītības un zinātnes ministrija)
2023-10-24    Medikamentu (ATĶ kodi: H, S, V, L, D, G, P) piegāde (SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”)
2023-10-24    Talsu pilsētas teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbi (Talsu novada pašvaldība)
2023-10-24    Trikātas Kultūras centra jumta un ieejas mezglu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (Valmieras novada pašvaldība)
2023-10-24    Degvielas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vajadzībām (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
2023-10-24    Kravas automobiļa iegāde (SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”)
2023-10-24    Apsardzes un drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojums (Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”)
2023-10-24    Degvielas iegāde Ventspils valstspilsētas pašvaldības vajadzībām (Ventspils valstspilsētas pašvaldība)
2023-10-24    Vispārējās ķirurģijas vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu un aprīkojuma piegāde II (VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”)
2023-10-24    Datorizētas tulkošanas programmatūras licenču un tehniskā atbalsta iegāde (Latvijas Republikas Prokuratūra)
2023-10-24    Klientu zvanu apstrādes pakalpojuma iegāde (AS "Sadales tīkls")
2023-10-24    Vārtu un barjeru apkopes un remonta pakalpojumi (Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi")
2023-10-24    Ogres novada Lēdmanes pagasta ceļu uzturēšanas darbi 2024. gadam (Ogres novada pašvaldība)
2023-10-24    Vispārīgā vienošanās par būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes veikšanu (Cēsu novada pašvaldība)
2023-10-24    “Izvērtējums “Par ilgtermiņa sociālās aprūpes finansēšanas modeļiem un priekšlikumiem ilgtspējīga finansēšanas... (Latvijas Republikas Labklājības ministrija)
2023-10-24    Par augstas pieejamības video datu glabāšanas sistēmas EMC ISILON ietilpības palielināšanu (Valsts SIA "Latvijas Televīzija")
2023-10-24    Rehabilitācijas iekārtu piegāde (VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”)
2023-10-23    Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām (Jēkabpils novada pašvaldība)
2023-10-23    Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana (Latvijas Republikas Zemkopības ministrija)
2023-10-23    Vispārīgā vienošanās par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas Organiskās... (APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts)
2023-10-23    Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sveķu pamatskolas stadiona būvniecībai (Gulbenes novada pašvaldība)
2023-10-23    Vieglo pasažieru automašīnu rezerves daļu iegāde (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs)
2023-10-23    Grunts maisījuma nodošana (SIA "Rīgas ūdens")
2023-10-23    Projektēšana un autoruzraudzība “Vides pieejamības uzlabošana Smiltenes novada pašvaldības ēkās” (Smiltenes novada pašvaldība)
2023-10-23    Dažādu medicīnas simulatoru un trenažieru rezerves daļu iegāde (Rīgas Stradiņa universitāte)
2023-10-23    Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par elektroenerģijas piegādi (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
2023-10-23    Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rīgas ielā... (Jēkabpils novada pašvaldība)
2023-10-23    Interaktīvo tāfeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikumam (Valsts izglītības attīstības aģentūra)
2023-10-23    Motociklistu ekipējuma iegāde (Nodrošinājuma valsts aģentūra)
2023-10-23    “Minerālmateriālu piegāde militārajā poligonā” (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs)
2023-10-23    Telpu uzkopšana Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta, LR Uzņēmumu reģistra, Valsts probācijas dienesta, Datu... (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)
2023-10-23    Inženiertehnisko sistēmu tehniskā apkope un remonts Kurzemes reģionā (Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi")
2023-10-23    Par krēslu piegādi Liepājas valstspilsētas pašvaldībai (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
2023-10-23    VAD resursu plānošanas sistēmas ieviešana (VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"")
2023-10-23    Videonovērošanas sistēmu ierīkošana, modernizācija un uzturēšana uz 4 gadiem (Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs)
2023-10-23    Ugunsdzēsības armatūras iegāde (uz trīs gadiem) (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
2023-10-23    Konteinera tipa tualetes izgatavošana, piegāde un novietošana ar pamatu izbūvi Lielā ielā 18, Liepājā (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
2023-10-23    Divu redundantu datu glabātuvju klasteru iegāde (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs)
2023-10-23    Elektroenerģijas piegāde Valkas novada pašvaldībai (Valkas novada pašvaldība)